Chytridiomykóza obojživelníků

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Situace v ČR

Rozšíření

Situace v České republice

       Jak na regionální tak i na lokální úrovni je distribuce chytridiomykózy pravděpodobně plošná. V České republice se nemoc zatím potvrdila na několika místech (viz. mapa). Poprvé v Praze v 2008 u ropuchy obecné a skokanů rodu Pelophylax spp., v roce 2009 u kuňky obecné na mosteckých výsypkách (Růžodolská výsypka), kde byla její přítomnost u stejného druhu potvrzena i v sezóně 2010. Prokázaný areál výskytu Bd se díky novým nálezům infikovaných kuněk rozšířil o další lokality na Mostecku (Hornojiřetínská a Kopistská výsypka) a v jižních Čechách (okolí Temelína). Doposud u nás nebyly zaznamenány výraznější populační poklesy či vymizení druhů obojživelníků spojené s neznámou příčinou, kterou by mohla být právě chytridiomykóza. Celkově se zdá, že obojživelníci mírného klimatu mají díky své struktuře kůže vyšší schopnost potlačit či nepodporovat růst Bd do takové míry, jež by byla schopna omezovat či likvidovat celé populace těchto druhů (Garner in litt. 2009). V tomto ohledu je třeba zaměřit výzkum na druhy, u kterých přítomnost a následné působení nemoci není známo, protože doposud nebyly vzorkovány.


V současnosti se snažíme o smysluplný monitoring rozšíření chytridiomykózy. Pokoušíme se podchytit co největší množství lokalit a druhů. Pokud máte zájem o spolupráci při vzorkování, ozvěte se nám přes kontakty.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky