Chytridiomykóza obojživelníků

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Jak zabíjí?

Základní informace

Po infikaci hostitelů B. dendrobatidis způsobuje smrt tím, že zpùsobí poruchu normálního fungování kůže, která vede k osmotické nevyváženosti díky ztrátám elektrolytu, což ve svém výzkumu představili Voyles et al. (2007). Rosnice Litoria caerulea s těžkou chytridiomykózou měly redukované množství plazmy, sodíku, draslíku, hořčíku a koncentrací chloridů. Stabilní hladina bílkovin plazmy, poměr červených krvinek k plazmě (hematokryt) a hladiny močoviny indikovaly, že stav hydratace nebyl ovlivněn. To poukazuje spíše na spotøebu elektrolytů z tělního oběhu než na zředění kvůli zvýšené absorpci vody. Podrobnìjší data od Voyles et al. (2009) dokazují, že u nemocných obojživelníkù dochází k inhibici transportu elektrolytu oíce než 50 %. Koncentrace sodíku klesají o ~20 % a draslíku o ~50 %. Jelikož nebyl nalezen významný pokles v tělní hmotnosti u nemocných žab, pozorovaná osmotická nerovnováha byla pravděpodobně zapříčiněna ztrátou elektrolytu. Několik hodin před smrtí docházelo k srdeční elektrické aktivitě podobné zástavě srdce uých organismů včetně lidí, známé jako asystolická či bradyasystolická zástava. Ta nastává pokud srdeční elektrické abnormality zapříčiní zastavení srdečních kontrakcí, omezí proudění krve a nakonec kolaps krevního oběhu a smrt. Shrnuto, patofyziologií chytridiomykózy je velmi pravděpodobně porucha osmoregulačních funkcí kůže s následnou osmotickou nerovnováhou vedoucí k srdeční zástavě.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky